Neden Profesyonel Bir Sisteme İhtiyaç Var?

Profesyonel yönetcilik lüks olarak değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın/sözü geçen kişilerin, amatörlerin yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görünmektedir. Ama bu duruma geniş bir çerçeveden bakıldığında profesyonel yöneticiliğe ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz. Apartman yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.

Profesyonel yöneticilik inasnların hayatlarını daha huzurlu, daha iyi bir şekilde yaşamaları için yapılmaktadır. Kat malikleri arasında problemler çıkabilir, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bunlar olağan şeylerdir. Ama üçüncü şahış bir kişi olduğu olduğu zaman herşey daha otoriter, daha düzenli ve daha iyi bir şekilde gelişecektir.

 

 

Neden Profesyonel Bir Sisteme İhtiyaç Var?

Profesyonel yönetcilik lüks olarak değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın/sözü geçen kişilerin, amatörlerin yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görünmektedir. Ama bu duruma geniş bir çerçeveden bakıldığında profesyonel yöneticiliğe ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz. Apartman yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.

Yönetici Atanması;(Kat mülkiyeti Kanununa göre)

Madde 34 –Kat malikleri,anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veyadışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.Bu kimseye yönetici,kurula da yönetim kurulu denir.

1-Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa,yönetici atanması mecburidir.

2- Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yönetici durumundadır.

3-Yönetici,kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. 

Yöneticinin Görevleri: (Kat Mülkiyeti Kanununa Göre)

Madde 35 – Yöneticinin görevleri,yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkçe, yönetici aşağıdaki işleri görür.

1-Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.

2-Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması,korunması,bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması. 3-Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi.

4-Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü,yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa,bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.